Εξωτερική θερμομόνωση κατοικίας - Οδός Σαππαίων

Εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατοικίας μέσω της εγκατάστασης συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.