Εξωτερική θερμομόνωση κατοικίας - Περιοχή LIDL

Εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατοικίας μέσω της εγκατάστασης συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.