Εξωτερική θερμομόνωση κατοικίας

Εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατοικίας μέσω της εγκατάστασης συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.