Τοποθέτηση pillar στην Ιχθυόσκαλα Καβάλας

Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων διανομής ρεύματος – νερού Aquarius της GIGIEFFE με ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής easysystem και με πιστοποιημένους ηλεκτρονικούς μετρητές, στον περιβάλλοντα χώρο Υποκαταστήματος Ιχθυόσκαλας για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών σε επιλεγμένα σημεία του ελλιμενισμού, ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια οι πλοιοκτήτες των σκαφών.