Συστήματα εξαερισμου χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, κατάλληλα για την αυτόματη αφύγρανση του αέρα

Διαθέτουν υψηλό δείκτη προστασίας από υγρασία, ανιχνευτή κίνησης & υγροστάτη