Τοποθέτηση ειδικών μεμβρανών

Αυτό που προτείνει η BUILDIN είναι η τοποθέτηση της ειδικής μεμβράνης DELTA-PT της DORKEN πριν την τοποθέτηση του νέου σοβά. Η μεμβράνη αυτή στερεώνεται με πλαστικά βύσματα πάνω στην τοιχοποιία και αφήνει ένα διάκενο 0,8cm ανάμεσα στον τοίχο και το νέο σοβά. Η μια πλευρά της μεμβράνης διαθέτει δίχτυ πάνω στο οποίο γίνεται το σοβάτισμα. Το διάκενο που υπάρχει επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας από την υγρή τοιχοποιία χωρίς να επηρεάζεται ο νέος σοβάς.

Είναι η ιδανική λύση για περιπτώσεις ανοδικής ή πλευρικής υγρασίας, παράλληλα με την εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρώσμωσης της ELDRY. Ενώ η υγρασία θα υποχωρεί χάρις στην ηλεκτρώσμωση, όση από την υπολειμματική υγρασία εξατμίζεται στο χώρο, δεν θα επηρεάσει το νέο σοβά.