Αντιμετώπιση Πλευρικής Υγρασίας με την μέθοδο της Ηλεκτρόσμωσης από την ELDRY

Στο συγκεκριμένο έργο φαίνεται η Αντιμετώπιση της Πλευρικής Υγρασίας με την μέθοδο της Ηλεκτρόσμωσης από την ELDRY.